Blog

Systemy kominowe

Stawiasz kominek? Zadbaj o właściwy wkład kominowy
W armaturach grzewczych kominy odgrywają niezmiernie znaczącą rolę będąc szczegółem, odprowadzającym z kotłów uwalniane w procesie spalania drewna, oleju opałowego lub gazu kwasy, sole inne żrące materiały. Obciążenia spływające na kominy w związku z ich rolą w szykach grzewczych są wybitnie ogromne. W takich przypadkach najlepszym rozwiązaniem kłopotów, umożliwiającym podniesienie żywotności komina jest wykorzystanie właściwego wkładu kominowego. Dobór wkładu kominowego uzależniony jest od zakresu samej instalacji i typu spalanego w kotłach surowca – wypróbuj Nasada kominowa. Przykładowo zastosowanie drzewa, jako materiału opałowego jednoznacznie daje do odgadnięcia, iż najlepszym z możliwych rozwiązań jest funkcja wkładu kominowego odpornego na duże temperatury. Kiedy przy spalaniu uwalniane są silnie żrące substancje, wtenczas powinny być użytkowane kwasoodporne wkłady kominowe. To właśnie dzięki swej elastyczność oraz kielichowym złączeniom poszczególnych elementów wykonanych ze szczególnej, kwasoodpornej stali, z powodzeniem można je wykorzystywać w przypadku krzywych i starych kominów.

Previous article
Usługi rębakiem
Next article
Developer Lublin
About the author