Blog

Wycena spółki

Sytuacje, w których opłaca zgłaszać się do Cann Advisory w celu wyceny firmy albo spółki
Sytuacje, w których warto zgłaszać się do Cann Advisory w celu wyceny przedsiębiorstwa lub spółki są tak istotne, że nie należy tego zaniedbać. Na przykład, wycena przedsiębiorstwa zalecana jest wtedy gdy: ma nastąpić nabycie lub sprzedaż firmy, planowana jest fuzja spółki, planuje się podział firmy, następuje wszechstronne planowanie podatkowe w firmie, toczy się postępowanie na polu prawnym, następuje emisja nowych akcji albo udziałów w spółce, potrzebna jest ocena planowanych opcji strategicznych w przedsiębiorstwie albo ma miejsce przymusowy wykup udziałowców mniejszościowych. Wykonane wyceny są kompleksowe, gdyż Cann Advisory nawiązało współpracę w zakresie wycen nieruchomości i urządzeń z wykwalifikowanymi rzeczoznawcami majątkowymi i profesjonalnymi ekspertami z takiej dziedziny. Z tego powodu projekty doradcze realizowane są na wysokim poziomie. Rzetelnie przeprowadzana wycena firm oraz spółek umożliwia dalsze zrealizowanie strategii firmy bez najmniejszych rozterek.

Previous article
Bluza dresowa damska
Next article
Usługi rębakiem
About the author